המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

גולדשטיין עדי

054-7478544    adi.gold90@gmail.com   

BURP

מנחים: הילה שאלתיאלי ואבי נאמן

סדרת אריזות מעוצבות לאייקון ההמבורגר, הבאות לבטא את החלום האמריקאי, על הנאיביות וההגזמה שבו. הפרויקט הוא מחווה לאמריקה שאני אוהבת, כאשר מגוון האריזות מהווה סקאלה המתייחסת לתרבות "גבוהה" ו"נמוכה" באמריקה, ולמשיכה-דחייה שהיא לעיתים מעוררת. שם האריזות, ״BURP״ (גיהוק), הוא התשובה להמבורגר - שילוב של סיפוק וסלידה.