המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

גור נועם

050-8639933    noamgur100@gmail.com   

מסכת (שם זמני)

מנחים: ערן שטרן וחנן קמינסקי

עבודת וידאו המציגה את הצדדים הדכאניים של טקס הנישואין היהודי העכשווי. הוידאו מבטא את האופן שבו הטקס משמר מסורת ארוכת שנים, אך הופך לאירוע פטריאכלי אלים, קונפורמסטי ומרוקן מתוכן הממשיך להתקיים כמובן מאליו, בהיעדר מחשבה ושאלת שאלות.