המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

גלברד עמיר

054-4997159    amirgelbard@gmail.com   

EPISODE

מנחים: רוני עזגד וגיא חרל"פ

מיצב וידיאו המורכב מסרט אנימציה קלאסית סוריאליסטית. המיצב נוצר עבור חלל מסוים המתפרס על שלושה קירות בחדר חשוך ומייצר אשליית מרחב, על ידי שימוש בטכניקה של  איור דיגיטלי בשחור-לבן  ובליווי סאונד. העבודה עוסקת בפרשנות אישית לשאלה מה קורה לנו אחרי שמתים; והעלילה עוקבת אחרי דמות הנשמה במסעה אל עבר הלא נודע.