המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

גרינדל יונתן

050-5353532    jonathangrindell@gmail.com   

NOT MY PROBLEM

מנחים: מיכל פאוזנר ונורית קוניאק

הקרנה של עבודת וידיאו/קולאז' המציגה את הקושי והמורכבות בחיי פלסטינים להט"בים בישראל 2017 ,דרך נקודת מבט אישית. הפרויקט עוסק ברבדים השונים של חוסר השייכות והקונפליקט התמידי שבהם שרויה קהילה זו, כאשר מצד אחד החברה הפלסטינית דוחה אותם על רקע זהותם מינית, ומצד שני החברה היהודית דוחה אותם על רקע זהותם אתנית.