המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

המבר ירדן

052-6272767    yardeny4@gmail.com   

תאומות

מנחים: נדב ברקן ואסף חנוכה

ספר העוסק בתאומות. תינוקות יחידים נולדים עם זיכרונות חושיים, אצל תאומים מתווספים לכך הזיכרונות של נוכחות האחר. מהפרידה הראשונה, יחפש התאום את אחיו לשם הרגעה, ביטחון וחזרה למצב המוכר של השהייה ברחם. הספר מתמקד בעשרה מושגים ייחודיים למצב זה, עבורם יצרתי עולם דימויים ופרשנות חזותית.