המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

הראל הדס

054-5871088    hadasharel18@gmail.com   

הֲגִיג- כתב עת לסקרנות עברית

מנחים: קובי פרנקו ואברהם קורנפלד

ירחון בנושא השפה העברית, שמטרתו להנגיש ולהציג אותה כמהנה ונחשקת. הירחון מודפס בפורמט של כרזה מתקפלת, כל גליון בנושא מסויים מאגד מקבץ מילים בעברית בעלות מכנה משותף. צד אחד של הירחון יפעל בתור כרזה עם דימוי בנושא החודשי, והצד השני בתור כתב עת המכיל מידע על המילים בגליון וכתבות תוכן נוספות.