המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

ווד אנטל תמר

050-8807852    woodtami@gmail.com   

יומיום

מנחים: הילה שאלתיאלי ואבי נאמן

אובייקט דפוס העוסק בקידוד התנהלות יומיומית של חמישה אנשים. הקידוד נעשה על בסיס האופן בו הם חווים את היום על-פי מיקום, חושים וסביבה, שקודדו לכדי דֻּגְמָה (pattern). בנוסף, כל נשאל שלח צילום משגרת היום, נקודת מבטו האישית, אשר קודד לצבעוניות. יחד הדֻּגְמָה והצבעוניות נשזרים לכדי מארג אישי המהווה סימון לדפוסי התנהגות.