המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

וקס רועי

052-3591444    roy.waks@gmail.com   

תנועה ציונית

מנחים: הילה שאלתיאלי ואבי נאמן

מחקר חזותי הבוחן את קיומה של שפת תנועה גופנית, כנגזרת של אידאולוגיה וחזון לאומי. הפרויקט מבוסס על דגימת תנועות גוף, מתוך סרטונים המתעדים אימוני נוער לצה״ל. את הדגימות סיווגתי לכדי לקסיקון המאפשר ביצועים פרשניים מחודשים שלהן. המחקר מגולם בסדרת עבודות וידיאו, חוברת הלקסיקון ותוצרים נוספים מהתהליך.