המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

זיסמן ליאור

054-4484348    lrzsmn@gmail.com   

משחק של מספרים

מנחים: ערן שטרן וחנן קמינסקי

סרט אנימציה, המציג הרצה (דמו) של משחק מחשב. המשחק מציג נרטיב מקביל לתהליך הדיאטה, תהליך שהצלחתו, התקדמותו וכשלונו מצוינים על ידי מספרים. מטרת הפרויקט היא להציג באור חדשני, עיצובי והומריסטי את האתגרים בתהליך הדיאטה, באמצעות בניית עולם משחק וירטואלי, היוצר הזדמנות לצופה להזדהות עם הדמויות והעלילה.