המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

ישראל שרון

054-3112482    sharon.israel@hotmail.com   

Spaceing

מנחים: נירית בנימיני ודקל בוברוב

המושג ׳רווח׳ הינו ממושגי היסוד הבונים את עולם העיצוב הגרפי והטיפוגרפי. פרויקט זה חוקר את האנלוגיות לרווח המתקיים בין שני אובייקטים מוחלטים בכמה תחומים שונים. הפעולה המחקרית מתבצעת באמצעות התבוננות והתערבות בדימויים החזותיים של השדות השונים, תוך פירוקם והרכבתם מחדש לכדי נרטיב שונה.