המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

כהן דנה

052-5443227    cohendana10@gmail.com   

פונט דואלי סריף, דואלי סנס סריף

מנחים: קובי פרנקו ואברהם קורנפלד

עיצוב שני פונטים, סריף וסנס סריף, לאות דפוס עברית. לכל פונט שני משקלים רגיל ועבה. שני הפונטים, המתבססים על אותו שלד, עוצב לאחר מחקר של פונטים עבריים קלאסיים; במטרה להיכתב אחד עם השני, אך בא בעת לעמוד כל אחד בפני עצמו. בנוסף לעיצוב הפונטים עוצבו ספסימן וכרזות.