המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

לוין רון

050-5799436    ron__levin@walla.co.il   

95.94% שלמה

מנחים: נדב ברקן ואסף חנוכה

ספר קומיקס ביוגרפי, המתמקד בחייו של אבי. הספר מתנהל בשני צירים מקבילים: הראשון, טקסט אישי בגוף ראשון ,מנקודת המבט שלי כבתו; והשני, טקסט רפואי המתאר את מצבו הקליני המורכב לאחר שעבר אירוע מוחי. אירוע זה, שהוביל לנתקים בזיכרונו, מתורגם בספר למקטעים קצרים ובלתי לינאריים.