המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

לוין שירי

052-2767290    shirilevinn@gmail.com   

O.C.E.A.N

מנחים: יעל בוגן ואופיר ליברמן

עיצוב כלי אינטראקטיבי, העוסק בפער שבין אופן ההצגה העצמית של הפרט ברשתות החברתיות, לבין האישיות המציאותית והאותנטית שלו. פער זה נבחן באמצעות יצירת מודל אישיות תלת מימדי של המשתמש, ובאמצעות ניתוח נתוני הגלישה שלו ברשתות החברתיות. הניתוח והמודל מבוססים על התאוריה הפסיכולוגית של 'חמש התכונות הגדולות'.