המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

מוזס גבריאלה

052-4742292    gabriellamoses0802@gmail.com   

המוזיאון החילוני

מנחים: נדב ברקן ואסף חנוכה

מיתוג של מוזיאון המוקדש לחילוניות בישראל. המוזיאון מבקש לתעד, לשמר ולהנציח את ערכי החילוניות בתקופה הנוכחית, בה מתגברת השפעתה של הדת במדינה. הדגש בפרויקט הוא על פרשנות חזותית למושג החילוניות, תוך שימוש בערכים כגון הטלת ספק, ריבוי נקודות מבט וחופש בחירה.