המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

מיכאלי רן

   r.michaeli07@gmail.com    050-2260040

סלקטור

מנחים: קובי פרנקו ואברהם קורנפלד

עיצוב גופן סלקטור. גופן סלקטור הוא גופן כותרות מודולרי המתבסס על אותיות עבריות שנכתבו ב-Ruling Pen: כלי קליגרפי היוצר חותמי דיו נרחבים ואקספרסיביים. לכל תו בגופן יש סגנונות כתיבה שונים, כמו אותיות מלאות/חסרות דיו, סוואשים, אותיות נוזליות ועוד. ניתן ליצור מספר רב של גרסאות לכל מילה או משפט, ולבחור מביניהם את זו האהובה עלינו. ניתן ורצוי להשתולל!