המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

מלר נועה

052-8821646    noamaller@gmail.com   

השואה בסמלים

מנחים: מיכל פאוזנר ונורית קוניאק

סדרת סמלים העוסקת בייצוג הזיכרון הקולקטיבי של השואה. הסמלה זו מאפשרת הנגשה לקהלים רחבים, ויוצרת תהליך מחשבתי המקשר בין אירוע היסטורי אייקוני לבין החיים העכשוויים. הסמלים עוצבו לאחר מחקר של נשאלים לגביי אסוציאציות למושגי השואה, מתוך השאלונים נדלו מושגים המשמשים כבסיס לזיכרון קולקטיבי, ומהם נוצרו הסמלים עצמם. העיצוב המינימליסטי מאפשר את השלמת המהלך.