המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

משיח ספיר

054-2242362    mash.sapir@gmail.com   

פונט שלד

מנחים: קובי פרנקו ואברהם קורנפלד

עיצוב גופן עברי מקורי ודינמי, שעוצב במיוחד כבסיסי וגמיש, כדי לאפשר שינוי של תכונות טיפוגרפיות כמו עובי, גובה, רוחב, סריף וזווית הסריף; בצורה אינטראקטיבית המייצרת אינספור גופנים. דינמיות זו מוצעת בניגוד לגישה הקלאסית, בה האותיות הן סטטיות ובעלות אפיון קבוע. השליטה בתכונות השונות, תעשה על ידי המשתמש בפלטפורמה אינטרנטית.