המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

נתיב גיא

052-8477730    guynative@gmail.com   

מנחים: ערן שטרן וחנן קמינסקי

סרטון המבוסס על שירו של ח.נ. ביאליק "אל הציפור". הסרטון מציג פרשנות חזותית חדשה לשיר, ועלילתו מתמקדת בניגוד שבין החלום הציוני למציאות הישראלית של ימינו. הוא עוסק בסוגיות כגון הרהורים על ירידה מהארץ, ציונות, אהבת המולדת והפער שמתקיים בין האהבה למדינה האידיאלית לפשרות היומיום.