המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

סאסי שירן

052-7766799    shiran.sasi12@gmail.com   

תבלינים בַּקופסה

מנחים: נירית בנימיני ודקל בוברוב

עיצוב סדרת אריזות לתבלינים הבוחן גבולות מבנים של אריזות בכלל. יצרתי מבנים/מיכלים מנייר, המתחקים אחר משהו מהצורה הבוטנית של הצמח ממנו מופק התבלין. התוצאה היא מנעד צורני של בדיקות, המתייחסות לערכים כמו הפשטה של צורה תלת-ממדית, צורת פתיחה, שלם וחלקיו, בודד וקבוצה, גודל (קנה מידה), חומריות, צורות חיבור וניתוק.