המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

סייביץ אביעד

054-5942906    aviadsajevitch@gmail.com   

סלון הסלבס

מנחים: נדב ברקן ואסף חנוכה

סדרת פורטרטים מאוירים של ידוענים ישראלים. המפורסמים אופיינו בעזרת אטריבוטים של הדמות, בהתאמה הן לתולדות האומנות והן למרחב הסיפורי שלה בנוף הישראלי, תוך שילוב ביקורת אישית. טכניקת האיור היא דיגיטלית בסגנון ציור היפר-ריאליסטי, המנסה לחקות את המרקם והטקסטורה של ציורי השמן הקלאסיים, מתוך רצון להאדיר עד אבסורד את רעיון המפורסמות.