המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

עזריה עידו

052-5307784    Azariaido@gmail.com   

מנחים: בן בנחורין ואולג מילשטיין

ממשק שוטטות המפעיל את המשתמש לגלות, לחקור ולהתחבר לסביבה בה הוא נמצא. האפליקציה מאתגרת את ממשקי הניווט הפרקטיים המקובלים, שקובעים את המסלול מנקודה לנקודה בזמן והדרך הקצרים ביותר. הפרויקט שואב השראה מתאוריית ״הסחף״ של גי דבור ותאוריית השיטוט של וולטר בנימין, ומעודד את המשתמש לקבל החלטות אינטואיטיביות ולשבור דפוסי התנהגות רגילים.