המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

עידן ענבר מרגלית

054-6345988    inbar.idan1@gmail.com   

ילד בעיצוב אישי

מנחים: בן בנחורין ואולג מילשטיין

אפליקציה למרפאה, העוסקת בעיצוב ילדים בעזרת הנדסה גנטית. בעזרת פרמטרים של מראה, כישרונות ואופי הניתנים לבחירה. מתוך הבנה והכרה שהם משפיעים על הפרמטרים כמו בריאות, אינטליגנציה והערכה עצמית, יכול כל הורה להנדס את העובר שלו כרצונו. בתחילת התהליך יקבל ההורה נקודות לרכישת פרמטרים ובסיומן יוכל לרכוש נקודות נוספות.