המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

פוטשבוצקי בלה

054-5850075    bella.iep@gmail.com   

גינה להשכיר

מנחים: רחל דהן ובתיה קולטון

מדריך מאויר לגינון בדירות עירוניות. המדריך מיועד לאנשים חסרי ידע מוקדם בגינון, ומלמד כיצד לגדל צמחים בתנאים הייחודיים של דירות ומשרדים. כל פרק מתמקד בתחום אחר כגון: מזיקים, תנאי תאורה, פרחים מושכי פרפרים ועוד.