המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

פחומובה נינה

054-2103785    pahomovanina@gmail.com   

הציפורים

מנחים: מיכל פאוזנר ונורית קוניאק

סדרת מוצרים העוסקת בלימוד האל"ף בי"ת באופן חוויתי. הסדרה מציעה לימוד כפול; האותיות מצוירות כציפורים שונות, כך שכל אות מלמדת הן את האות עצמה, והן את מגוון ציפורי ארץ ישראל. הפרויקט מאפשר לילדים ולהורים ללמוד במשותף באופן ייחודי.