המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

פלד אביתר

052-8851133     evipel@gmail.com   

תוכנת הגנה למחשב LIGHT CYBER

מנחים: יעל בוגן ואופיר ליברמן

עיצוב ממשק ומיתוג לתוכנת הגנה למחשב אישי. הדגש הוא על שינוי מהמקובל בתחום, מכוח למוח.