המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

פלוטקין אופיר

054-2370122    Ofir29988@gmail.com   

גנאלוגיה אסוציאטיבית

מנחים: בן בנחורין ואולג מילשטיין

מייצב ואתר העוקבים אחרי זרם תודעתי אסוציאטיבי, במהלך התבוננות בחפצים אישיים שנאספו ונלקחו משלושה דורות במשפחה. הפרויקט עושה שימוש בחפצים כמסמנים, מסמלים ומספרים קשרים משפחתיים, חברתיים ולאומיים ומחבר ביניהם לכדי זיכרון אישי. במיצב, המסלול מקשר בין כל החפצים הפורשים פיזית; ובאתר הוא מספק בנייה של רצף נרטיבי ותוכני באופן מעמיק.