המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

פניג ענת

054-8005878    fennig8@gmail.com   

הרוק הישראלי האנדרדוג החלוצי

מנחים: בן בנחורין ואולג מילשטיין

הרוק הישראלי מספר את סיפור החברה הישראלית דרך פריזמה אלטרנטיבית לאתוס המקובל. תוך מאבק הישרדותי, יוצר הרוק פלטפורמה חדשה לקולות שחרגו מהקונצנזוס, למחאות השוליים החברתיים, למסרים אנטי-הגמוניים. העבודה מציפה את המתח בין שירי הרוק למציאות הסוציו-תרבותית-פוליטית של החברה הישראלית, בתקופות בהן שירי "ארץ ישראל היפה" היו כל מה שרצו לשמוע.