המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

קורמה דמיטרי

054-2098251    motek104@hotmail.com   

מנחים: קובי פרנקו ואברהם קורנפלד

סדרת ניסויים טיפוגרפיים במרחב העירוני. הסדרה מתייחסת למרכיבים מעולם העיצוב הטיפוגרפי, כגון האות, המילה והמשפט, תוך בחינת הופעתם במרחב. התוצרים מוצגים במדיה ופורמטים משתנים. בין השאר מעלה סדרת הניסויים שאלות של קריאות, צורניות, מבניות וערכים טיפוגרפיים נוספים.