המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

קלבו מתן

052-4721374    mkalvo33@gmail.com   

XY - Syndrome

מנחים: רוני עזגד וגיא חרל"פ

סדרת מיצבים העוסקת בגבריות. הסדרה מבררת סוגיות מרכזיות הנוגעות לזהות גברית בימינו, לקונפליקטים רגשיים ולהיבטים חברתיים של תפיסת הגבריות. כל מיצב מבוסס על סיטואציה, אשר מאתגרת את הזהות הגברית של הדמות או את אופן ההתנהגות המצופה ממנה, ומלווה בטקסט קצר.