המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

קרוננברג אלכסנדרה

054-7988883    poops.poopsy@gmail.com   

Stuff

מנחים: בתיה קולטון ורחל דהן

כתב עת וחלון ראווה העוסקים בעולם הפיחלוץ. הפרויקט מתמקד בנושא "נשים ופיחלוץ" ומציג שני תוצרים, הראשון כתב עת המכיל כתבות, ראיונות וצילומים. והשני, חלון ראווה שמטרתו לתת פרשנות חזותית משלימה, לחוויה של פעולת הפיחלוץ על ידי נשים. המונח Stuff, מתייחס הן לחומר (matter/material) והן לפועל שמשמעותו למלא ולרפד.