המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

רווה איתי

054-5490326    itai.raveh@gmail.com   

סמל.עיר

מנחים: נדב ברקן ואסף חנוכה

סדרה של כ-45 סמלים המעניקים מבט על המיתולוגיות החבויות במרחב העירוני, מלווים בחוברת מבארת. הסדרה מחדשת את מסורת עיצוב סמלי ערים באמצעות היפוך נקודת המבט: מעיצוב סמלים מיתולוגיים נשגבים לסמלים מרובי מיתוסים, הנבנים "מלמטה למעלה". באמצעות מחקר חזותי ומבע איורי אישי, הסמלים החדשים מאפשרים לפרק את המטען המיתי הקיים באתרים בעיר, וחושפים את המתח בין האידאלי, המיתי והנשגב לבין מורכבות המציאות היומיומית.