המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

רוזיליו תמיר

054-2450012    tamirik@walla.com   

השתקפות

מנחים: מיכל פאוזנר ונורית קוניאק

ספר העוסק ביוצר מבלי להראותו כלל. הספר מחולק לשלושה פרקים: אז, עכשיו ושיהיה, המסמנים ומסמלים את הביוגרפיה של היוצר. הפורמט מדופדף ונקרא באופן סיבובי המדמה את שיקופו של היוצר בחבריו. דרך בחירת הדמויות והצילומים המלווים אותן, כמו גם החוויות והסיפורים שהם בוחרים לשתף, משתקפת דמותו של היוצר.