המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

רוט מיכל

054-6815588     michal@iroth.net   

שִׁיר לֶכֶת

מנחים: רחל דהן ובתיה קולטון

מיצב גופים מאויירים, העשויים בטכניקה של הטלאה (בריקולאז'), בעקבות שיריה של ויסלבה שימבורסקה. פיתוח הגוף המאויר נעשה כהמחשה לא מילולית לתמה, מושג או שורה מתוך הטקסטים. השתמעות הטקסט מומחשת בפרשנות האיורית, בבחירת גופים בעלי מנגנוני תנועה והנעה, הלוכדים בתוכם את המתח הפרדוקסלי בין ההתמדה לחשיפת הרגע.