המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

רון עדי

052-7497577    this.is.adiron@gmail.com   

con_text

מנחים: בן בנחורין ואולג מילשטיין

אמצעי תקשורת אינטרנטיים מהווים חלק אינטגרלי מחיי היומיום. צורת התקשורת מציבה למעשה הגדרה של "חוקי משחק" בתקשורת הבין־אישית. הפרויקט שואף לבדוק את היחסים הבין־אישיים שמתעצבים אל מול דרכי התקשורת החדשות על ידי שינוי מכוון של חוקי המשחק בהתמקדות על שלושה אספקטים: מימד הזמן בשיחה, המרחב שבו השיחה מתרחשת, וההקשרים חברתיים.