המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

רזניק מאי

052-5808617    mai.reznik@gmail.com   

Useless necessities

מנחים: בתיה קולטון ורחל דהן

מיני-תערוכה המציעה פרשנות, ערכים ויזואליים חדשים ונקודות מבט נוספות, אודות החפצים העוטפים את חיינו ביומיום. אנו חיים ויוצרים בעולם של אובייקטים, נשאים של מידע וסיפורים. יצרתי אוסף של 200 פריטים מעולמות תוכן שונים, מתוכם בחרתי 86 אובייקטים ועבור כל אחד מהם יצרתי כלי ייחודי מקרמיקה, שיכול 'להכיל' את קורותיו.