המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

שיטרית עמיחי

050-8843163    amichaishi@gmail.com   

מורדים 2078

מנחים: נדב ברקן ואסף חנוכה

אריזת מיתוג למשחק מחשב העוסק בפלסטין בעוד 60 שנים כמדינת שלטון ערבי. המשחק, המבוסס על משחקי ״פעולה ממבט ראשון״, מציג את המרד של הכוחות הלוחמים היהודים אל מול הצבא הערבי. הפרוייקט כולל פתיח גרפי, מסך בחירת דמות, הדגמה והשקת המוצר. אריזת המיתוג משלבת אנימציה, קולנוע ועיצוב.