לוין ענת

052-4306699    Anat_l@shilav.com   

בגובה העיניים

מנחות: יעל טרגן ואיילת כרמון

יריעה המורכבת מ-600 פיסות קרמיקה, המשמיעות צליל בנגיעה קלה, ומנכיחה חיבור וקירבה חושית אינטימית; אריגי כותנה המשלבים בתוכם ציורים וצילומי פורטרטים אישיים, היוצרים אובייקט הרמוני של חופה מחודשת. אלו שתיים מהעבודות המוצגות בתערוכה "בגובה העיניים", הבודקת את הדיאלוג בין חומרים, כמטאפורה לחיבור בין אנשים, ולחיבור בין הזהויות השונות אותן אני נושאת.