פלם מירב

054-3038324    manuelladesign@gmail.com   

צד תימני

מחקר אודות מלאכות שנעלמו או נכחדו. בתקופה בה הגדרת תחום העשייה של המעצבים נע בין עיצוב, אמנות, ניו קראפט ומייקינג, בחרתי במחקר העוסק בחיפוש מערכת של פרשנות לתרבות חומרית וחזותית, תוך התמקדות בעיצוב מסורתי תימני יהודי. המחקר נוקט בגישה הנוגדת את הדרך בה משתמשים מעצבים בפרשנות תרבותית “כהשראה”, כפי שקורה במקרים רבים, ואינו מעוניין להשתמש במערכת פרשנות זו כדי להגיע לכיוונים ״אופנתיים״.

מושאי המחקר הם בעלי מלאכה, שהפרקטיקות בהן הם עוסקים הפכו בימינו ללא רלבנטיות, ולכן מקצועותיהם נעלמים או נכחדים. המחקר בוחן את יחסי הגומלין בין המלאכות המסורתיות: קליעה, רקמה וצורפות, כמייצגות באופן הטוב ביותר, לדעתי, את הערכים המרכזיים בתרבות זו. על מנת לזקק מן האובייקטים המסורתיים את תמצית מהותם החומרית, הצורנית, והאסתטית (כמו גם את הצבע, הצליל והתנועה), אני בוחנת מספר טקטיקות של פרשנות (חיקוי, ציטוט והעתקה) המציעות אינטרפרטציות חדשות לאובייקטים, באופן שיישארו רלוונטיים לחברה העכשווית.  כל זאת מבלי שישילו מעצמם את המהות המסורתית, כמו גם את מהותן של פעולות הייצור החומריות המאפיינות מסורת זו.