פרץ קובי

050-8367615    kobiperez@gmail.com   

בכלל לא נראה כמו קובי פרץ

סדרת תכשיטים המנסחת מחדש סממני זהות ואייקונים תרבותיים כגון: המגן דוד, החי והחמסה. אייקונים אלה, אשר משויכים על פי רוב ליהודים בני עדות המזרח, מעוררים תחושות ניכור וסלידה, גם אצל רבים מבני עדות המזרח, מתוך תפיסה של המקום ה"מזרחי" בחברה הישראלית כנמוך ומוכתם. הפרויקט מנסה להעניק שפה חזותית מודרנית ומינימליסטית לאייקונים אלו, ועל ידי כך לייצר חיבוק מחדש שלהם, בעיקר בקרב בני עדות המזרח.