שבת כפיר

054-8070978    kfirshabat@gmail.com   

אוטונומיה של הגוף

אובייקטים טקסטילים המאפשרים למשתמש חופש בפעולה של הסתרת הגוף וחשיפתו. המונח אוטונומיה מבטא בדרך כלל שאיפה לחירות בתחום מסוים של החיים. ובהקשר המוסרי, הוא מבטא את היכולת של הפרט להתלבט ולבחור לעצמו את חוקי המוסר המנחים אותו. הפרויקט יוצר מתיחה והגדרה מחודשת של גבולות הגוף ביחס לגופים אחרים ולמרחב בו הוא נמצא. הפונקציה של האובייקטים הטקסטילים מאפשרת למשתמש בחירה כיצד להשתמש בו, ולהיות פעיל ביצירת הדימוי הפיזי שלו.