דברי ראש המחלקה

  

דר קטיה אויכרמן

התכנים ותהליכי העבודה האותנטיים של הסטודנטים במחלקה לעיצוב טקסטיל, חושפים את עושרו של הטקסטיל כתרבות יומיומית וכדיסציפלינה אסתטית, חומרית וחזותית. 

השנה יוצגו קרוב ל-50 פרויקטי גמר, הפונים לכיוונים ופורמטים שונים: טקסטיל ללבוש ועיצוב הבגד דרך החומר, עיצוב משטחים לפנים ולחוץ, פרפורמנס ווידאו, תהליכי עבודה פתוחים וניסיוניים הגובלים באמנות, יצירות מלאכת יד עכשווית, פיתוחי חומרים תעשייתיים ואובייקטים "חכמים". מכלול של טכנולוגיות וחומרים מעורב ביצירת העבודות: מחומרים "מסורתיים", כמו כותנה וצמר ומדיומים קלאסיים של סריגה, אריגה והדפסה, הנלמדים במחלקה כהתמחויות, עד לפיתוחים ניסיוניים המשלבים פלסטיק והתכות, תכנון והדפס בטכנולוגיות דיגיטליות דו ותלת-ממדיות ושילוב של חומרים חכמים - רכיבים אלקטרונים רכים וחוטים מוליכים.

התמות שעולות מתוך העבודות רבות ומגוונות: ניכר עניין רב בגופניות אלטרנטיבית ובמחשבה על נטישת מוסכמות מגדריות ואסתטיות נדושות, תוך המצאה של גופים שונים ומעטפות; התבוננות בחיי היומיום והמצאה של חפצים וטקסים חדשים על בסיס התבוננות זו; בחינה מחודשת של חפצי פולחן מסורתיים, תוך התייחסות למציאות ולתכנים רוחניים-חברתיים ישראלים עדכניים; יצירת חפצים רכים כדרך להתמודד עם אובדן ולהנציח זיכרון; פיתוח שפות חזותיות חדשות מתוך הכלאה של מקורות מגוונים, ושילוב עבודת יד עם עבודה וייצור ממוחשבים; פיתוח צורות עיצוב וייצור חדשות, דרך תהליכים ניסיוניים עם חומרים וטכנולוגיות.

התערוכה מציגה סינתזה עשירה והטרוגנית של תפקידי ותכונות הבד כ"חומר תרבותי" עכשווי: תעשייתי וידני, יומיומי וחגיגי, גבוה ונמוך, גולמי ומעובד, רוחני וחומרי, מקומי וגלובלי - חומר ליצור וללמוד אתו.