לוינגר אורית

050-5438938    oritlowinger@gmail.com   

איתקה

פרשנות איורית בשפה של צלליות, לחמישה סיפורים מתוך מסעות אודיסאוס. הדימויים חתוכים בחיתוך לייזר, ועיצוב המשטח משתנה בהתאם לתנאי התאורה הסביבתיים-טבעיים לאורך שעות היום, ובתאורה מלאכותית בשעות הלילה.

המשטח מכיל בנק דימויים מקוריים ורסטילי שניתן לתרגמו למוצרים מגוונים, ועוסק בתרגום הנרטיב שבעל פה לאובייקט מוחשי, המייצר נרטיב אישי, פרטי, וויזואלי המבוסס על נרטיב כללי.